วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Reset Printer Canon MP140, MP160, MP180, MP210, MP220, MP460, MP470, MP500, MP510, MP530, MP600, MP610, MP800, MP820, MP810, MP830, MP960, MP970

Reset Printer Canon MP140, MP160, MP180, MP210, MP220, MP460, MP470, MP500, MP510, MP530, MP600, MP610, MP800, MP820, MP810, MP830, MP960, MP970

 1. Turn off the printer
 2. Hold the Resume Button (red circle in the triangle), add a printer (click “Power”) an indicator light green.
 3. Hold the Power Button, release the Resume Button.
 4. Not releasing the Power Button, double click “Resume” and release Both Buttons.
 5. Click “Resume” for Four times
 6. Once you click “Power”, to confirm the selected action (reset counter absorber). To disable the printer “Power” button to click again.


การรีเซ็ตหมึก ( reset printer)
หรือเครื่องปริ้นเตอร์แคนนอน (reset_ cannon_ printer)
reset canon cl 41,reset 40 41

 1. ปิดเครื่องปริ้นเตอร์แคนนอนก่อน
 2. กดปุ่มวงกลมที่มีสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม on (สีเขียว)
 3. กดปุ่ม on ค้างไว้ แล้วปล่อยปุ่มวงกลมที่มีสามเหลี่ยมตรงกลาง ออก
 4. กดปุ่ม วงกลมที่มีสามเหลี่ยมตรงกลาง 2 ครั้ง แล้ว ปล่อยปุ่ม on ที่กดค้างไว้
 5. กดปุ่ม วงกลมที่มีสามเหลี่ยมตรงกลาง 4 ครั้ง
 6. แล้วกดปุ่ม on อีกครัั้ง เป็นอันเสร็จพิธี
ผมลองใช้วิธีนี้กับ แคนนอน mp160 (cannon mp160) แล้วได้ผลจึงนำมาเผยแพร่ สำหรับรุ่นอื่นลองใช้กันเอาเอง ได้ผลหรือไม่ได้อย่างไร เมล์มาบอกกันบ้างก็ได้นะ หรือฝากคอมเม้นท์ไว้ก็ได้เพื่อประโยชน์และเพื่อความสุข....ของคนใช้หมึกแบบเติม........55 (ใช้ reset canon cl 40 41)See MORE TRick at: http://tricks-collections.com/2008/04/reset-printer-canon-mp140-mp160-mp180-mp210-mp220-mp460-mp470-mp500-mp510-mp530-mp600-mp610-mp800-mp820-mp810-mp830-mp960-mp970/

1 ความคิดเห็น:

XND กล่าวว่า...

Best reset Black Friday Printer. Thanks

Keyword Analyzer

Meta Tag Analyzer
Check your meta tags!

example: http://www.host.com.
URL

(optional)
User Agent * (optional)


Please enter the access code as displayed above.
Access code

Online Meta Tag Analyzer provide by SEOCentro.

Popularity Link Check

Link Popularity Check
How popular is your website?

example: www.host.com or host.com
URL: 1
URL: 2 *
URL: 3 *
Exclude your domain from result.

Send report to an e-mail address (optional).
Email
Send in HTML format.


Please enter the access code as displayed above.
Access code
* The second and third URL is optional.

Online Link Popularity Check provide by SEOCentro.