วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

PageRank คืออะไร?

PageRank คือค่าที่แสดงความสำคัญของหน้าเพจของเวปไซต์ ซึ่ง google จะคำนวนจากการที่หนึ่งหน้าเพจนั้นลิงค์ไปหาหน้าเวปเพจอื่น ๆ โดยถ้ามีจำนวนลิงค์จากเพจหน้าอื่น ๆ ลิงค์มาที่เพจของเรามากขึ้นเท่าใด นั่นย่อมแสดงว่าหน้าเพจของเรามีคุณภาพและมีความสำคัญ
Pagerank เป็นหนทางหนึ่งที่ google จะสามารถตัดสินได้ว่า หน้าเวปเพจที่สร้างขึ้นมานั้นมีเนื้อหาสาระและมีความสำคัญมากเท่าใด เพื่อที่จะทำให้หน้าเวปเพจนั้นถูกเก็บไว้ในอันดับต้น ๆ ของ google page's ranking และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้หน้าเพจที่เราสร้างขึ้นมานั้นอยู่ในหน้าต้น ๆ ของ Search engine อย่าง google โดยทั่วไป เราจะรู้จัก PageRank ในตัวย่อที่เรียกกันติดปากว่าค่า "PR" (ไม่ใช่ Personal Reception นะครับ อย่าสับสน) ค่า PageRank จะนับความสำคัญของหน้าเวปเพจจาก 0-10 ยิ่งมีค่า PageRank สูง หมายความว่าหน้าเวปเพจนั้นยิงมีความสำคัญ

ข้อควรจำ:
ไม่ใช่ว่าลิงค์ทุกลิงค์ที่เข้ามาหาหน้าเวปเพจเรานั้นจะถูก google นำมาคำนวนค่า PageRank นะครับ เพราะว่าอาจมีบางลิงค์ที่ถูกลิงค์มาจากเวปโป๊หรือเวปที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสำหรับเด็ก (เปลือย,อนาจาร,ไม่เหมาะสม) ซึ่ง google จะแบนเวปเหล่านี้เอาไว้ (เรียกได้ว่าเป็นลิงค์ไม่มีคุณภาพนั่นเอง นอกจากจะไม่นำมาคำนวนแล้วยังอาจทำให้เวปเพจเราถูกเข้าใจว่าไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วย) ซึ่งทำให้ webmaster ที่ดูแลเวปไม่สามารถควบคุมลิงค์ที่จะถูกนำไปลิงค์ตามเวปที่กล่าวมาข้างต้นได้ ดังนั้นทาง google จึงคิดลิงค์ที่มีคุณภาพจากลิงค์ที่เราลิงค์จากเวปเราไปภายนอกมากกว่าลิงค์ที่ถูกเวปภายนอกลิงค์มาหาเวปเรา ดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการแลกลิงค์กับเวปอื่น ๆ โดยเฉพาะเวปที่มีค่า PR0 เนื่องจากส่วนมากจะเป็นเวปที่ถูกแบนโดย google
และก็เป็นการไม่ฉลาดเลยที่จะนำลิงค์ของเวปเราไปแลก

ไม่มีความคิดเห็น:

Keyword Analyzer

Meta Tag Analyzer
Check your meta tags!

example: http://www.host.com.
URL

(optional)
User Agent * (optional)


Please enter the access code as displayed above.
Access code

Online Meta Tag Analyzer provide by SEOCentro.

Popularity Link Check

Link Popularity Check
How popular is your website?

example: www.host.com or host.com
URL: 1
URL: 2 *
URL: 3 *
Exclude your domain from result.

Send report to an e-mail address (optional).
Email
Send in HTML format.


Please enter the access code as displayed above.
Access code
* The second and third URL is optional.

Online Link Popularity Check provide by SEOCentro.